EDU- tour /suradnja sa Učilištem Cibalae

Održana je prva konferencija projekta EDU Tour – obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.02.2.2.03.0052), 25. srpnja 2019. godine u 10:30h, u dvorani Hostela “Plus”, Duga ulica 7, Vinkovci. Konferenciji je prisustvovalo oko 40 sudionika. Predstavljeni su nositelji projekta Učilište Cibalae – ustanova za obrazovanje odraslih i partneri hoteli Villa Lenije i Admiral te udruga Hrvatska gorska služba spašavanja Vinkovci.Ravnateljica Učilišta Cibalae, Marija Tanocki upoznala je prisutne o tome kako je Učilište Cibalae nakon potpisivanja ugovora s Ministarstvom turizma, 23. travnja započelo s provedbom projekta vrijednog 1.887.747,65 kuna, a koji je je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.
U projektu će nezaposlene osobe (45) završiti veficirane programe osposobljavanja za jednostavne poslove kuhara, konobara, slastičara i osposobljavanje za barmena i koktel majstora, te će 5 osoba završiti program osposobljavanja za voditelja u adrenalinskom parku (neformalno obrazovanje). Važno je napomenuti kako su ciljne skupine projekta nezaposlene osobe, mlađe od 25 godina, starije od 54. godine i nezaposlene osobe s invaliditetom.Prije osposobljavanja za polaznike, predavači i mentori (25) će uz pomoć renomiranih stručnjaka usavršiti svoje stručne kompetencije te će razviti 2 nova inovativna programa – kuhar specijalist dijetetike i slastičar specijalist dijetetskih slastica. Nezaposleni će, osim profesionalnih kompetencija, razviti i ključne kompetencije čime će postati konkurentniji na tržištu rada.Rezultat projekta je povezivanje obrazovanja, ugostiteljstva i civilnog sektora u razvijanju turističke ponude u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *